Affordable Access

GIS-metodik för åtta karaktärer i Malmö

Authors
Publication Date
Keywords
  • Landscape Architecture

Abstract

Denna rapport ingår i ett större program för att utveckla GIS-teknik att klassifi cera utemiljökaraktärer av betydelse för stressreduktion och välbefi nnande. Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret i Malmö har medverket genom att ställa olika dataunderlag till förfogande. Uppdragsgivare har varit Miljöförvaltningen i Malmö. Delfi nansiering har skett av Region Skånes miljövårdsfond. Utredare har varit Kristin Rydell- Andersson och Erik Skärbäck, SLU Alnarp. Statistiska analyser har gjorts av Anna Oudin, Lunds Universitet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

GISSI-3.

on The Lancet Jul 16, 1994

GIS in EMS.

on JEMS : a journal of emergency... July 2003
More articles like this..