Affordable Access

GIS-metodik för åtta karaktärer i Malmö

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Landscape Architecture

Abstract

Denna rapport ingår i ett större program för att utveckla GIS-teknik att klassifi cera utemiljökaraktärer av betydelse för stressreduktion och välbefi nnande. Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret i Malmö har medverket genom att ställa olika dataunderlag till förfogande. Uppdragsgivare har varit Miljöförvaltningen i Malmö. Delfi nansiering har skett av Region Skånes miljövårdsfond. Utredare har varit Kristin Rydell- Andersson och Erik Skärbäck, SLU Alnarp. Statistiska analyser har gjorts av Anna Oudin, Lunds Universitet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.