Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Історія економічних вчень” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • История экономических учений

Abstract

ÏÍÄ ³ ÐÏ Åê. ³ñòîð³ÿ ÅÓ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Т.А. Пушкар, Н.М. Сіренко, К.О. Кожокіна ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”) Харків – ХНАМГ – 2010 2 Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Історія економічних вчень” (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 - “Економіка підприємства”). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: Т.А. Пушкар, Н.М. Сіренко, К.О. Кожокіна – Х.: ХНАМГ, 2010. – 23 с. Укладачі : Т.А. Пушкар, Н.М. Сіренко, К.О. Кожокіна Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: проф., д.е.н. А.Є. Ачкасов Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств міського господарства № 3 від 03 листопада 2009 © Т.А. Пушкар, Н.М. Сіренко, К.О. Кожокіна, ХНАМГ, 2010 3 ЗМІСТ стор. ВСТУП .......................................................................................... 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ............... 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни ............................. 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .................... 5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги .................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments