Affordable Access

1346, juny 22. Venda

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Bernat Carbonell, carnisser de Girona, ven al seu cunyat Arnau de Sitges tota la lleuda de la fusta que li havia concedit en emfiteusi Saurina, vídua i hereva de Berenguer de Botanc, senyor útil del castell de Requessens, i ara muller de Dalmau de Castellnou. La Venda es fa per 30 lliures bar. de tern i a reserva dels drets de domini directe del castell de Requessens

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments