Affordable Access

Crònica: "Carme Riera. Escriptora de l'any a les Illes Balears"

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 669-728 CRÒNICA 705 tits tradicionals. Un conjunt de més de 150 fotografies, fetes entre els anys 1887-1893, que avui es troben guardades a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Amb l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, des de fa més d’un any, l’Arxiu de Tradicions de l’Al- guer està portant endavant una estreta col·laboració científica per a l’estudi del fons Toda. Durant l’acte, després de les ponències, es projectaren per primera vegada públicament les fotos alguere- ses i sardes fetes per Toda, un personatge volcànic, polièdric i fascinant, poliglot i cosmopolita a la Sardenya, a vegades sorprenent, de la fi del s. xix. A l’Alguer ell va despertar la consciència catalana i va fer conèixer la ciutat i la seva peculia- ritat lingüística i cultural entre els països de llengua catalana, sobretot amb el llibre L’Alguer. Un poble català d’Itàlia (1888). L’Arxiu de Tradicions de l’Alguer ja des de fa tres anys ha desenvolupat una investigació arxivística a fons sobre Toda, publicant-ne els primers resultats en els tres volums d’una col·lecció editorial creada per a això, la «Biblioteca Eduard Toda». El proper volum, en curs de publicació, serà l’edició de l’interessantíssim epistolari alguerès, en el qual aflora un retrat molt vivaç de l’Alguer entre finals dels anys 80 del s. xix i l’inici del s. xx, fet pels diversos algueresos (Frank, De Giorgio, Ugo, Guillot, Pretti, Vitelli, Adami) autors de nombroses cartes. Luca Scala Crònica: «Carme Riera. Escriptora de l’any a les Illes Balears».—L’any 2010 la Conse- lleria d’Ensenyament i Cultura del Govern de les Illes Balears, en l’àmbit del Pla de Foment de la Lectura, va nomenar Carme Riera «Escriptor de l’Any», un programa creat amb la intenció d’ator- gar un reconeixement a una figura literària rellevant de les Balears. Calia, però, que tingués una trajectòria prou consolidada, bona part de la seva obra traduïda a d’altres llengües i una producció valorada pel públic en genera

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments