Affordable Access

СИСТЕМНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Authors
Publisher
Національний Авиаційний Університет
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • УДК 338.45.021.11

Abstract

31.pdf Проблеми системного підходу в економіці, 2009, №31 153 Проаналізувавши особливості ринку авіатранспортної галузі та його особливий стан в період кризової ситуації було наведено основні погляди різних вчених-маркетологів з приводу маркетингових комунікацій та розглянуто функції, яким вони повинні відповідати застосовуючись авіаперевізником. ЛІТЕРАТУРА 1. Артамонов, Б.В. Авиатранспортный маркетинг: Учеб. пособие для вузов гражд. авиации [Текст] / Б.В. Артамонов, М.Л. Мамонова: Московский ин-т инженеров гражданской авиации. – М.: МИИГА. 1990. – 112 с. 2. Теория маркетинга [Текст] / Под ред. М. Бейкера. – Спб.: Питер, 2002. – 464 с. 3. Котлер, Ф. Основи маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Бизнес- книга; ИМА-Кросс. Плюс, 1999. – 702 с. 4. Вовчак, А.В. Особливості маркетингової діяльності у сфері послуг [Текст] / А.В. Вовчак, Н.С. Костенко // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V Між нар. Наук.-практ. Конф. 25-26 травня 2001 р. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 38-40. 5. Котлер, Ф. Управление маркетингом [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Экономика, 1980. – 224 с. 6. Вовчак, А.В. Маркетингові комунікації у концепції відносин [Текст] / А.В. Вовчак, Т. О. Приймак // Маркетинг в Україні, 2003р. – №3 – с. 14-17. 7. Петропавловська, С.Є. Промисловий та авіаційний маркетинг: Курс лекцій [Текст] / С.Є. Петропавловська, С.М. Подреза, О.А. Рядченко; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ. 2003. 8. Подреза, С.М. Промисловий маркетинг: визначення сегментів ринку: Текст лекцій [Текст] / С.М. Подреза. – К.: НАУ, 2003. – 64 с. 9. Петропавловська, С.Є. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій [Текст] / С.Є. Петропавловська, С.М. Подреза. – К.: НАУ, 2003. – 96 с. УДК 338.45.021.11 В.В. Прохорова СИСТЕМНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Досліджено системні завдання в аспекті управління розвитком підприємств як великих господарських систем. Ключові слова:с

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F