Affordable Access

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво"

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Фісун К.А. Жовтяк Г.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво" Харків – ХНАМГ – 2010р. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво"/ Укл.: Фісун К.А. , Жовтяк Г.А. – Харків: ХНАМГ, 2010. Укладачі: доц. к.е.н. кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку ФПОтаЗН Фісун К.А. асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку ФПОтаЗН Жовтяк Г.А. Затверджено на засіданні кафедри економіки та управління в будівництві та міському господарстві ФПОтаЗН, протокол №2 від 3.09.2009 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments