Affordable Access

Поняття екстрадиції у кримінальному праві

Authors
Publisher
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • принцип невідворотності кримінальної відповідальності
  • „екстрадиційня номенклатура”
  • злочин

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2C5C7C820205620CC20C6CDC0D0CEC4CDCE2020D1D2D3C4C5CDD2D1DCCACE2020CDC0D3CACEC2CE2020CACECDD4C5D0C5CDD620205FC220E420E3F0EEECE0E4FFEDF1FCEAEEE3EE20F1F3F1EF20EBFCF1F2E2E0202D20E4EE20EFF0E0E2EEE2EE2020E4E5F0E 376 которые заключаются, чаще всего, в правильности толкования понятия и признаков этого вида преступлений. Статистика роста рассматриваемых преступлений в сфере экономической деятельности и появление всё новых способов их совершения, в свою очередь требует пересмотр старых и, возможно, создание новых, более эффективных механизмов и методик профилактики и борьбы с незаконным и лжепредпринимательством. Науковий керівник: М.І. Архипцев ПОНЯТТЯ ЕКСТРАДИЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ Д.В. Каменська, студентка 2 курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Екстрадиція є тим незамінним інструментом, за допомогою якого забезпечується принцип невідворотності кримінальної відповідальності та покарання осіб, які втекли за кордон. Своїм розвитком екстрадиція має завдячувати, головним чином, міжнародній діяльності Франції, в ході якої було вироблено фундаментальні принципи сучасного інституту ектсрадиції; інститут екстрадиції розвивався, як правило, від угод ad hoc (для даного випадку) до двосторонніх, з годом багатосторонніх угод загального характеру, із змаміною на певних територіях (зокрема в межах ЄС) інституту екстрадиції інституту так званого „ордеру на арешт”, з одночасним закріпленням основних положень про екстрадицію у спеціальних зонах; екстрадиційні правовідносини поступово ускладнювались у тому регламентувались усу більш ретельно; поступово розширювався перелік злочинів, які могли бути підставою для видачі („екстрадиційня номенклатура”), що тягло за собою необхідність гармонізації кримінального законодавства держав – учасниць відповідних договорів. 377 Визначаючи саме поняття екстрадиції, то серед безлічі за

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F