Affordable Access

Kan juridiken lösa det svenska korruptionsproblemet?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Juridiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Förvaltningsrätt
  • Straffrätt
  • Statsrätt
  • Korruptionsproblem
  • Muta
  • Självreglering
  • Whistleblowing
  • Finansiering Av Politiska Partier
  • Korruption
  • Law And Political Science

Abstract

Korruption är ett begrepp som inte har någon klar definition. Det är många vetenskaper som diskuterar korruption, dock görs detta med delvis olika synvinklar. Denna framställning visar att det finns många olika perspektiv att anlägga på korruptionsproblematiken, perspektiv som dessutom leder till olika slutsatser om problematikens orsaker och verkan. Fler tvärvetenskapliga perspektiv behövs, för att tillsammans kunna arbeta med att motverka korruption på det mest effektiva sättet. Korruptionen i Sverige verkar inte vara speciellt utbredd och Sverige rankas i många mätningar som ett av de bästa länderna i världen när det kommer till korruptionskontroll och bekämpning av korruption. Trots detta är uppfattningen bland vissa svenskar att korruptionen i landet är relativt utbredd och bland annat verkar förtroendet för politikers etiska handlande vara lågt. Lagregleringen på korruptionsområdet har precis uppdaterats och täcker nu fler fall av korruption än tidigare. Trots detta finns det fortfarande områden där potentiell lagstiftning diskuteras och dessutom efterfrågas från många håll. Detta gäller exempelvis skydd för whistleblowers inom privat sektor, samt finansiella bidrag till politiska partier. Nytt i Sverige är dessutom en självreglering i form av en uppförandekod för näringslivet. Sverige har dock vissa strukturella problem, som om de inte behandlas riskerar att öka korruptionen i landet. Den offentliga sektorn har utmaningar att arbeta med, om man inte vill riskera att förtroendet för hela den svenska förvaltningen minskar. Trots att lagreglering saknas på vissa områden, är inte mer reglering det som framhålls som viktigaste åtgärd för att bekämpa korruption. De flesta, oavsett om det är politiker eller korruptionsforskare, framhåller vikten av information och utbildning om korruption. Dessa åtgärder bör riktas både mot allmänheten och mot dem som arbetar i korruptionsutsatta miljöer. Den enskilt viktigaste aspekten är att både offentlig och privat sektor i Sverige behöver genomgå en attitydförändring och se korruption som det verkliga hot det är. Först då kommer det förebyggande arbetet kunna få ordentligt genomslag.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F