Affordable Access

Enkele opmerkingen over het inversificerend gedrag van multinationale ondernemingen

Authors
Source
Legacy

Abstract

~ ~ ~~~~ ~h~ J~~ ~ -y~`` ~``~~ ~ ~~~~`~~~~~~~~ ~~~ 1, ~`~~ e~~ -~~~ O~~ F.~~ ~~~~I ~~~. ~ O O ~ ~~~~~~~~~ ~ Q h ~ ~ ~~~~~~~~C j ~~~~~~~~N ~~~~~~~0 ~ ~~~~~~~1 I~ 6 ,~ ENI~LE OPMERKINGEN OVER i~T INVERSIFICEREND GEDRAG VAN MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN Drs. J.G.L.M. Willems ~ 387 April 1989 1 Enkele opmerkingen over het inversificerend gedrag van multinationale ondernemingen Drs. J.G.L.M. Willems 1. Inleiding In de praktijk van het bedrijfsleven zijn een aantal ontwikkelin- gen gaande die alle op de noemer te brengen zijn van - wat ik zou willen aanduiden met de term - functionele krimp. Ik versta daaronder het ver- schijnsel dat ondernemingen, die in absolute zin groeien, het aantal func- tionale actíviteiten reduceren door sommige af te stoten naar andere on- dernemingen. Zo wordt een deel van de financieringsfunctie afgestoten naar verbijzonderde factoorbedrijven, vindt in toenemende mate balansverkorting plaats door het aangasn van (operationele) lease contracten, en worden delen van de voorheen zelf verrichte produktie uitbesteed aen derden. [Hoftijzer 1988] De functionele krimp heeft blijkbaar een aantal uiteenlopende verschijningsvormen, waaronder ook die van de inversificatie. Met de term inversificatie [van Hulst en Willems, 1989] wordt gedoeld op het ver- schijnsel dat eertijds gediversificeerde ondernemingen bepaalde activitei- ten afstoten, teneinde zich nadrukkelijker te concentreren op - wat ge- noemd wordt - de kernactiviteiten. Dit proces wordt wel sangeduid met de term "frontversmalling" of "reverse product diversification" [Madura en Rose 1987J. Het is een beweging "back to the core business" die men de laatste jaren vooral bij grote multinationale ondernemingen aantreft [Madura en Rose 198~, Porter 1988], die in de jaren zeventig juist diver- sificeerden [Willems 1977, Willems 1981]. De inversificatiebeweging, technisch afgewikkeld in de vorm van fusies, draagt waarschijnlijk in belangrijke mate bij tot de golf van (ínternatio- nale) horizo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F