Affordable Access

Isparta ve Çevresindeki Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Özellikleri

Authors
Publisher
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Biology

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Mart; 4(1) İsparta ve Çevresindeki Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Özellikleri Vahjde Baysal Nurten Özçelik Mehmet Yıldırım Özet Dermatofit enfeksiyonları bütün dünyada yaygındır. Dermatofit türlerinin dağılımı coğrafık bölgelere göre değişildik gösterebilir. Bu çalışmada, İsparta ve çevresindeki dermatofıtozlu olguların klinik ve mikolojik özellikleri araştırıldı. Yerleşim yerlerine göre dermatofitozlar; tinea pedis %57.49, tinea ımguium %21.03, tinea inguinalis %12.19, tinea korporis %6.93, tinea manum %1.90, tinea kapitis %0.45 oranında bulundu. Kültür için 158 olgudan deri kazıntısı, kıl ve tırnak örnekleri alındı. Kültürlerin 71 (%44.94)'inde üreme oldu. T.rubrum (%67.6l) en sık görülen etken olarak saptandı. Saptanan diğer türler; E.floccosum %19.72, Candidaspp. %7.04, T.mentagrophytes %5.63 idi Anahtar kelimeler: Dermatofit, dermatofitoz Abstract Clinical and Myoclogical Features of Dermatophytoses in İsparta Region Dermatophyte infections ar e seen worldwide. The distribution ofdifferent species of dermatophytes, however, varies \videly by geographical area. in this study, we investigated the clinical and mycologic features of patients \vith dermatophytoses in İsparta region. The distribution of the dermatophytoses according to anatomical sites was asfollows; 57.49% tinea pedis, 21.03% tinea ımguium, 12.19% tinea inguinalis, 6.93% tinea corporis, 1.90% tinea manum, 0.45% tinea capitis. Skin scrapings, hair and nail samples were obtainedfrom 158 patients. However, only 71(44.94 %) of these samples grew on the cultures. T.rubrum (%67.61) was the most common type of dermatophytes isotatedfrom skin scrapings. The other species were asfollows; 19.72% E.floccosum, 7.04% Candida app, 5.63% T.mentagrophytes. Key words: Dermatophyte, dermatophytoses.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments