Affordable Access

Oxidative and Antioxidative Effects of Desflurane and Sevoflurane on Rat Tissue In Vivo

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Cu
 • Glutation Peroksidaza
 • Malondialdehid
 • Reaktivni Kisikovi Radikali
 • Superoksid Dismutaza
 • Inhalacijski Anestetici
 • Zn
 • Cu
 • Glutathione Peroxidase
 • Malondialdehyde
 • Reactive Oxygen Species
 • Superoxide Dismutase
 • Volatile Anaesthetics
 • Zn

Abstract

kisikovih radikala tako i zbog smanjene aktivnosti obrambenih sustava koji se mogu oduprijeti njihovu djelovanju. Stoga su saznanja o antioksidativnom kapacitetu anestetika koji se primjenjuju prije nekoga kirurškog zahvata vrlo važna i od velikog su kliničkog značenja. Sevofl uran i desfl uran su inhalacijski anestetici koji se učestalo rabe u svrhu uvođenja bolesnika u anesteziju. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razine oksidativnog stresa u različitim tkivima štakora i usporediti razlike u odgovoru tkiva na izlaganje navedenim anesteticima. U tu svrhu razine oksidativnog stresa izmjerili smo u jetri, mozgu, bubrezima i plućima štakora podijeljenih u tri eksperimentalne skupine. Kontrolna skupina udisala je samo zrak, dok su druge dvije skupine izložene 8 %-tnomu sevofl uranu te 4 %-tnomu desfl uranu tijekom 4 h. Nakon završetka obrade životinje su žrtvovane i uzimani su im uzorci tkiva za biokemijske analize. Mjerena je razina malondialdehida (MDA), aktivnst enzima superoksid dismutaze (SOD) i glutation peroksidaze (GSH-Px) te razine bakra i cinka. Izloženost anesteticima izazvala je oksidativni stres u plućima, na što upućuje značajno povišena razina MDA (Mann-Whitney U-test P<0.05) izmjerena u plućnom tkivu štakora obiju izloženih skupina u odnosu na kontrolu. Plućno je tkivo u odnosu na ostala tkiva podložnije štetnim utjecajima reaktivnih kisikovih radikala vjerojatno stoga što je ono prvo izloženo plinovitim anesteticima nakon njihova ulaska u organizam. Razine oksidativnog stresa i antioksidativne aktivnosti koje smo izmjerili u ostalim tkivima bile su različite te su ovisile o primijenjenom anestetiku. Na osnovi dobivenih rezultata možemo zaključiti da bi se zbog različitog odgovora tkiva izbor anestetika trebao provoditi na individualnoj osnovi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F