Affordable Access

Heterogeneous series

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Book 1.indb Den animerede bygning Phd. afhandling af Peter Bertram Udgivet af: Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435, København K. Grafi sk tilrettelæggelse: Peter Bertram Tryk: Jespersen Tryk ISBN: 978-87-7830-193-2 Copyright 2008 Peter Bertram og Kunstakademiets Arkitektskole. En eventuel krænkelse af ophavsretten er utilsigtet. Enhver krænkelse vil blive honor- eret, som om aftale var indgået. Indholdsfortegnelse Indledning 5 - I Del Knuden 31 Videnskaben om intensiverne 53 II Del Hukommelsesteateret 77 Teknik og montage 105 III Del Den intutive metode 151 Den komplekse serie 185 IV Del Plottet 229 Miniaturen 259 V Del Transformationsregler 305 - Litteraturliste 319 English Summary 327 5 Indledning 1 Giorgio Agamben: “To render inoperative the machine that governs our conception of man will therefore mean no longer to seek new – more effective or more authentic – articula- tions, but rather to show the central empti- ness, the hiatus that – within man – separates man and animal, and to risk ourselves in this emptiness: the suspension of the suspension, Shabbat of both animal and man.”2 6 Praksis og forskel Intentionen er at defi nere fremgangsmåder for en eksperimentel praksis i relationen mellem et tekstligt arbejde og de arkitektoniske medier. Hvordan udtale sig om regler, der gælder på tværs af den enkelte situation, men som alligevel vedrører skabelsen af den singulære komposition? Det antages, at det ikke kan begrænses til et æstetisk spørgsmål i en snæver forstand, men må inddrage bygningens relation til livsformen, og den måde den præger den eksperimentelle praksis mellem tekst og medie. Der er! Man kommer altid efter begivenheden. Den melder sig som et frembrud, i det

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments