Affordable Access

Arheološka istraživanja u Kučićima

Authors
Publisher
Museum of Croatian Archaeological Monuments; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Umjestu Kučićima, povijesnog imena Cuchani, provedena su u razdoblju od 1990. do 1994. godine arheološka istraživanja na dvama lokalitetima, na Greblju i na PločJu. Na Greblju su pronadeni ostaci srednjovjekovnog groblja, koje se okvirno datira od konca 12. do konca 14. stoljeća. Dvije vremenske faze u trajanju groblja prate se u vodoravnoj stratigrafiji 57 istraženih grobova, njihovim vanjskim odlikama, te materijalnim ostacima pogrebnih običaja i grobnim nalazima. Groblje se form iralo na zapadnom dijelu uzvišenja, nazvanom Greblje, gdje se ušlo u trag starijoj fazi ukopišta iz 13. stoljeća. Grobovi mlade faze, koji potječu iz razdoblja od konca 13. do konca 14. stoljeća, zauzeli su dio terena na južnoj padini lokaliteta, te čitavu zaravan u smjeru istoka gdje se Greblje spaja spredjelom zvanim Mijovilišće. Tu se, po svoj priliCi, nalazila najstarija crkva srednjovjekovnih Kučića, čiji tragOVi nisu otkriveni zbog izmijenjenog izgleda terena, a možda i zbog drvenog materijala od kojega je, pretpostavlja se, crkva bila podignuta. Na položaju Pločje otkriveni su dijelovi antičkog gospodarsko-stambenog sklopa (villa rustica) koji je sagraden u prvoj polovici 3. stoljeća, a nadograden u prvoj poloviCi 4. stoljeća. Prestankom gospodarskostambene funkCije u poodmakloj kasnoj antici, vjerojatno na prijelazu 6. u 7. stoljeće, taj je prostor poslužio kao ukopište neke manje ruralne zajednice lokalnih starosjedilaca.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F