Affordable Access

TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETHumOOldt'un tabiriyle canlı bir organizma olan bir dilebaşka bir dilden farlclı alanlardan ve degişik yollardankelimeler geçiyor. Bu yabancı kelimeler geçtiAi dile yayerleşiyor veya belli bir süre kullanılıp kayboluyorlar. K.ell:mehazinesinden bir dilin hangi dillerden ve kUltUrlerdenetkilendigi. bunlardan hangileriyle iletişime girdigianlaşılmaktadır. Bu yüzden dil tarihi aslında aynı zamandakUltUr tarihinin bir unsurudur.Almanca'daki Türkçe kökenli kelimeler bize bu dil vekUltUr ulusları arasındaki bilimsel ve kültUrel iletişim veetkileşimleri yansıtmaktadır. İnı:elememizden anlaşllacaAıUzere bu ilişkiler M.S 4. yüzyıla kadar uzamaktadır. MakaledeTürkçe'den Almanca'ya geçen kelimeler ve bu iki dildeki kUltUretkileşimi araştırılacaktır.ABSTRACTAny language, which is a living organism as Humboldtdefines, borrows words from other languages in different fields.These borrowed words become either a perrnament or temporarypart of the texicon. A dose look at the word-stock of a languagemay give us same idea about which languages and cuItures thislanguage has been influenced by or has been communication with.For this reason, history of language is an element of history ofculture. Words of Turkish origin in the German language reflectthe traits of scientific and cultural communication among theselanguages. The study explains that these relations date bad: to the 4th century.Key words; Turkish culture, influence, words income

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments