Affordable Access

1518, març 6. Censal mort. Hostalric

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

[Nom rascat: Joan Sala?] ven als marmessors testamentaris de Pere Carbonell, difunt rector de la parròquia de St. Esteve de Maçanes, un censal mort de 26 lliures de preu, que reconeix haver rebut i per les quals fa àpoca al peu del document

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments