Affordable Access

El govern de la ciutat de Barcelona a l'època moderna: estabilitat institucional, dificultats financeres i relació amb el poder reial

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled La historiografia sobre el règim del Consell de Cent Ramon Grau i Fernández Els investigadors que avui afronten l’estudi de la institució municipal barcelo- nina troben, en general, molt poc satisfactori el bagatge que els han llegat els historiadors del passat. No és difícil de trobar queixes per la desatenció als as- pectes més importants: l’estructura institucional, el personal polític, l’acció de govern o les relacions amb altres poders. Sembla –i es pot arribar a dir– que “aproximar-se a la història del municipi barceloní a l’època medieval i fer-ne una síntesi no és una tasca fàcil perquè l’estudi d’aquesta institució no ha estat mai en el centre dels interessos de la nostra historiografia”.1 No gaire diferents són les impressions dels especialistes en l’Edat Moderna, que no veuen possible d’anar més enllà de la formulació d’hipòtesis sectorials, a causa de “les mancances de l’estudi sobre un seguit de temes” estratègics.2 No és la meva intenció criticar opinions com aquestes, que responen, sens dubte, a un estadi de forta expansió de les anàlisis sobre diferents aspectes rela- cionats amb la història municipal de Barcelona; en qualsevol cas, impregnen la recerca que es va duent a terme i que cal celebrar en els seus resultats positius. Partim, simplement, de la constatació que, en l’acte d’investigar i de construir síntesis comprensives, els historiadors actuals troben poc suport en les publica- cions del passat i tenen molt sovint la impressió de partir de zero, de no tenir al- tra base positiva que els documents d’arxiu. La intuïció de la virginitat de molts fons arxivístics empeny més decididament encara els investigadors de les darre- 261 Educació i socialització a Barcelona als darrers segles medievals 1. Pere ORTÍ GOST, «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», El temps del Consell de Cent, 1249-1714. VI Congrés d’Història de Barcelona, 24-26 de novembre 1999. Resums de les ponèn- cies i comunicacions, pàg. 16. A la versió definitiva, Barcelona Quaderns d’Hist

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F