Affordable Access

Det osynliga våldet - Kriminellas erfarenheter av symboliskt våld och stigma

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Stigma
  • Erkännande
  • Livsvärld
  • Kriminell
  • Symboliskt Våld
  • Social Sciences

Abstract

Denna studie fokuserar på hur symboliskt våld utövas mot och upplevs av personer med ett kriminellt förflutet. Syftet var att undersöka under vilka former symboliskt våld verkar och effekterna det har på dem som utsätts. Studien baseras på teoretiska verk av Bourdieu, Goffman, Heidegren och Žižek. För att samla in data använde vi oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med sju individer som samtliga har ett långt kriminellt förflutet. Vi drog slutsatsen att symboliskt våld är ett maktinstrument som kan användas för att förtrycka människor som har en kriminell bakgrund. Denna våldsform kännetecknas av att det är diskret och osynligt; det är en normaliserad form av våld. Resultaten visade att stigma är en vanlig effekt av symboliskt våld och den håller kvar individen i sin kriminella identitet. Vi noterade att även de som ursprungligen utsattes för symboliskt våld själva använde det som en försvarsmekanism för att bevara sin egen sociala status.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F