Affordable Access

Tractament habitual amb formoterol per a l'asma crònica: esdeveniments adversos greus

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 135 Proves i evidències Tractament habitual amb formoterol per a l’asma crònica: esdeveniments adversos greus Resum d’una revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane Traducció i adaptació del Centre Cochrane Iberoamericà a partir de: Cates Christopher J, Cates Matthew J, Lasserson Toby J. Tratamiento habitual con formoterol para el asma crónica: eventos adversos graves (Revisión Cochrane traducida). A: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible a: http://www.update-software.com. (Traduïda de The Cochrane Library, 2007 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). Publicació actualitzada trimestralment on es pot consultar la versió completa d’aquesta revisió: http://www.bibliotecacochrane.net Data de l’esmena més recent: 11 d’agost de 2008. Correspondència: Sr. Pablo Schapira Centre Cochrane Iberoamericà Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Casa de Convalescència, 4a planta c/ Sant Antoni M. Claret, 171 08041 Barcelona Tel. 93 291 95 27 Fax 93 291 95 25 Adreça electrònica: [email protected] Pàgina web: http://www.cochrane.es/ Annals de Medicina 2009; 92: 135-137. Antecedents Actualment no existeix una definició universal del terme asma. Aquesta situació es deu, en part, a la super- posició dels símptomes d’asma amb els d’altres malalties com la bronquitis crònica, però també al fet que, proba- blement, hi ha més d’un procés fisiopatològic de base. Es produeixen, per exemple, àmplies variacions en l’edat d’aparició, els símptomes, els factors desencadenants, les associacions amb la malaltia al·lèrgica i el tipus d’infiltrat de cèl·lules inflamatòries que es troba als pacients diag- nosticats d’asma greu1. Els pacients amb totes les formes i gravetats de la malaltia pateixen típicament símptomes intermitents com ara tos, sibilàncies o dispnea. A la base d’aquests símptomes existeix un procés variable d’obs- trucció de les vies respiratòries, parcialment reversible, així com hiperreactivitat de les vies respiratòries

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.