Affordable Access

Tractament habitual amb formoterol per a l'asma crònica: esdeveniments adversos greus

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 135 Proves i evidències Tractament habitual amb formoterol per a l’asma crònica: esdeveniments adversos greus Resum d’una revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane Traducció i adaptació del Centre Cochrane Iberoamericà a partir de: Cates Christopher J, Cates Matthew J, Lasserson Toby J. Tratamiento habitual con formoterol para el asma crónica: eventos adversos graves (Revisión Cochrane traducida). A: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible a: http://www.update-software.com. (Traduïda de The Cochrane Library, 2007 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). Publicació actualitzada trimestralment on es pot consultar la versió completa d’aquesta revisió: http://www.bibliotecacochrane.net Data de l’esmena més recent: 11 d’agost de 2008. Correspondència: Sr. Pablo Schapira Centre Cochrane Iberoamericà Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Casa de Convalescència, 4a planta c/ Sant Antoni M. Claret, 171 08041 Barcelona Tel. 93 291 95 27 Fax 93 291 95 25 Adreça electrònica: [email protected] Pàgina web: http://www.cochrane.es/ Annals de Medicina 2009; 92: 135-137. Antecedents Actualment no existeix una definició universal del terme asma. Aquesta situació es deu, en part, a la super- posició dels símptomes d’asma amb els d’altres malalties com la bronquitis crònica, però també al fet que, proba- blement, hi ha més d’un procés fisiopatològic de base. Es produeixen, per exemple, àmplies variacions en l’edat d’aparició, els símptomes, els factors desencadenants, les associacions amb la malaltia al·lèrgica i el tipus d’infiltrat de cèl·lules inflamatòries que es troba als pacients diag- nosticats d’asma greu1. Els pacients amb totes les formes i gravetats de la malaltia pateixen típicament símptomes intermitents com ara tos, sibilàncies o dispnea. A la base d’aquests símptomes existeix un procés variable d’obs- trucció de les vies respiratòries, parcialment reversible, així com hiperreactivitat de les vies respiratòries

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments