Affordable Access

El "Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus" (s. XII)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 16 El ' l iber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus'' (s. xii) JOAN ARMANGUÉ HERRERO Universitat de Càller - Arxiu de Tradicions Quaderns de h. Selva, 14 Any 2002 p . 2 7 1 a 278 ' CENTRE D'ESTUDIS SELVATANS • 272 • Quaderns de la Selva, 14 (2002) JOAN A R M A N G U É HERRERO 1. El Liber maioL·hinus de gestis pisanorum illustribus -poema llatí de 3515 hexà- metres que tant ha estat atribuït a Enrico, plebà de la catedral de Pisa, com a un desconegut Lorenzo Veronese-,' és un dels textos fonamentals de la historiografia del Mediterrani occidental.^ Més enllà del seu valor estrictament literari,' repre- senta una extraordinària font d'informació sobre l'expedició catalanopisana contra els sarraïns de les illes Balears i Pitiüsses.'' Ha desvetllat, per tant, l'atenció dels principals especialistes del tema, els quals li han dedicat una llarga sèrie d'estudis monogràfics, tesis doctorals i, fins i tot, un Col·loqui internacional, celebrat a Tossa de Mar i Barcelona l'any 1991.' El Uber maiolichinus, que és conegut a Catalunya des de mitjan segle XIX,'' va ser objecte de la tesi doctoral de Jaume Vidal Alcover (Barcelona 1976), el qual donà a la llum només un extracte del seu estudi.^ És de l'any 1991 la primera traducció completa al català, a cura de Mireia Mulet i Mas, que aparegué en coincidència amb el Col·loqui internacional al qual ens hem referit més amunt." A més dels seus mèrits indiscutits, un parell d'anècdotes del tot circumstancials han contribuït a popularitzar a casa nostra el poema -sempre, però, com és natural, en contextos erudits. En primer lloc, durant molt de temps el Uber maiolichinus va L'antiga atribució a Lorenzo Veronese, deixada de banda des de la fi del segle xix, ha estat recentment represa, a casa nostra, per Jaume Juan, el qual segueix per a la seva edició del text un manuscrit que reporta un títol lleugerament diferent de l'habitual: LAURENTII VERONENSIS, De Bello Maiorkano libri octo (Barcelona: Bosch,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F