Affordable Access

1570, gener 30. Censal mort. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Galceran Brosquet, matalasser de Barcelona, i d'altres venen a Agustí Estaldat (""Staldat""), assaonador de pells de Barcelona, i a Jaume Maspons, paraire de Cardedeu, com a marmessors d'Elisabet, vídua de Joan Perera (""Parera""), pagès de Sant Feliu d'Alella, un censal mort de pensió de 75 s. 6 d. i preu de 75 ll. 10 s., que s'obliga sobre unes cases situades al cap del carrer Ample

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments