Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 073

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

S'Arenal de Mallorca Bulleti Informatiu del poble de S'Arenal, del terme de Llocmajor, el de Marratxí i la part rural del terme de Ciutat de Mallorca. Edita Associació de Veinats Son Sunyer DIRECTOR Mateu Joan i Florit IMPRIMEIX Imprenta Atlante DEPOSIT LEGAL PM 473-80 Publicitat i suscripcions Cami Canteres 132 Telefon. 265005 73.100 S'ARENAL TELE <>ANTENA CARRER MARINETA, S'ARENAL 1-11-1A KOL i DELEGACIÓ DE MALLORCA Comunica als seus clients i amics que liem rebut non material més so- fisticat per les instal.lacions de les antenes cié 1V3 ue Catalunya. Vosté, encara no ho te instal.lat? A que espera? TE LEFON: 26 9617 El marathon de la platja de S'Arenal que se va dispu- tar en la seva VI edició el diumenge del Ram en un cir- culi. de 42 quilòmetres al llarg cle la platja fou guanyat per lIanny Sorosalmi, que ja havia guany la marathon l'any passat. Amb molt de públic, al matí del dia del Ram, la carrera va desplaçar als loca de privilegi els at- letes locals. En pocs minuts la carrera se va dividir en un parell de grups, essent el de la capçalera el que recolleix la totografia. El guanyador és el dorsal numero 107. SA2‘rserial de Mallorca BOLLET1INFORMATIU N.° 73 15 D'ABRIL DE 1985 PREU 60 PTES. L'entrada al Mercat Comú, una fita histórica per a Mallorca i per a Espanya Poques hores després de la seva arribada a Madrid, l'equip que negocià i assolí la in- corporació espanyola a la Comunitat Eco- nómica Europea fou rebut pel president del govern espanyol, Felipe González, jun- tament amb la junta de portaveus del Con- gres de diputats. A la fotografia, presa a l'entrada del palau de la Moncloa, veiem el president del govern acompanyat, a prime- ra fila i d'esquerra a dreta, per Fernando Morán, ministre d'Afers Estrangers, Adolfo Suárez, ex-president del govern, Manuel Marín, secretari d'Estat per a les relacions amb la CEE, i Miguel Roca, portaveu de la Minoria Catalana. Entre d'altres, també es poden veure Herrero de Miñón, Eduard Martín, Marcos Vizcaya

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F