Affordable Access

Resultaten broedvogelinventarisaties aan de Oostkust in 2008

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Inventories
  • Ane
  • Belgium
  • East Coast

Abstract

Resultaten broedvogelinventarisaties aan de Oostkust in 2008 Dominique Verbelen, Frank De Scheemaeker en een team van gouden vrijwilligers e natuur heeft je nodig. En vice versa. natuurpunt^ Inleiding In Noord-West-Vlaanderen bestaat een lange traditie van monitoringsprojecten. Een uitgebreide ploeg tellers neemt ’s winters deel aan de watervogeltellingen, de veertiendaagse ganzentellingen, simultane slaapplaatstellingen van Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Wulpen o f meeuwen, gebiedsdekkende roofvogeltellingen. Maar ook in het voorjaar staat een ganse trektelbatterij opgesteld aan de Fonteintjes o f in het Zwin en wordt de aankomst van onze zomergasten met het fenologieproject elk jaar weer keurig opgevolgd. Net als wintergasten worden ook broedvogels in de regio al meerdere decennia in kaart gebracht. Sommige soorten krijgen in de hele regio bijzondere aandacht (bv. Huiszwaluw, Kerkuil, ...) terwijl in een aantal gebieden jaarlijks nauwgezet enkele koloniebroeders worden opgevolgd (bv. meeuwen en sternen in de Voorhaven van Zeebrugge, Kleine Zilverreigers in het Zwin, ...). Heel wat amateur omitologen inventariseren hun eigen ‘local patch’ o f geven broedgevallen van eerder zeldzamere soorten door die ze op hun vogeltochten in Noord-West-Vlaanderen vaststellen. Sinds 2006 werd in het kader van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge ook een grootschalig monitoringproject in het ganse poldercomplex van de Oostkust opgestart waarbij de kartering van een aantal beleidsrelevante soorten in een selectie aan gebieden voor heel wat interessante gegevens zorgt. Al deze gegevens worden ingevoerd in de databank van Mergus. Door het feit dat broedvogelinventarisaties in de regio een lange traditie kennen, kunnen intussen heel wat trends worden onderbouwd met een gedetailleerde dataset. Deze gegevens worden dan ook regelmatig bevraagd in het kader van natuurinrichtingsprojecten, bij de opmaak van beheerplannen o f milieu- effecten-rapporten, door mensen die een artikel

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments