Affordable Access

Riječ Božja, izvor trajne obnove«. Izvanredno plenarno zasjedanje Katoličke biblijske federacije Ariccia, 15. - 19. lipnja 2011.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS 4-11 book.indb Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 4, 1011–1022 1015 »RIJEČ BOŽJA, IZVOR TRAJNE OBNOVE« Izvanredno plenarno zasjedanje Katoličke biblijske federacije Ariccia, 15. – 19. lipnja 2011. Bruna VELČIĆ Teologija u Rijeci – Područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tizianova 15, 51 000 Rijeka [email protected] Od 15. do 19. lipnja 2011. godine u talijanskom gradiću Ariccia, nedaleko Rima, Katolička biblijska federacija održala je izvanredno plenarno zasjedanje pod motom »Riječ Božja, izvor trajne obnove«. Katolička biblijska federacija, osnovana 1969. godine na inicijativu pape Pavla VI., međunarodna je orga- nizacija koja broji preko 300 članova u 130 zemalja – kako biskupskih konfe- rencija tako i različitih katoličkih biblijskih društava – a u službi je promocije Svetoga pisma prema naputcima Drugoga vatikanskog koncila. Hrvatska bi- skupska konferencija punopravan je član Federacije putem Hrvatskoga kato- ličkog biblijskog djela, a na ovom ju je zasjedanju kao delegat predstavljala mr. sc. Bruna Velčić s Teologije u Rijeci. Izvanredno plenarno zasjedanje okupilo je oko 140 članova s ciljem da se, nakon duboke krize koja je od zadnjega 7. plenarnog zasjedanja 2008. godine u Tanzaniji zahvatila Federaciju, uvedu iz- mjene u Statut i izabere novi Izvršni odbor. Uz diskusije o novom Statutu i o novom vodstvu, određeno vrijeme odvojeno je i za refl eksiju nad smjernicama za biblijski pastoral postsinodalne apostolske egzortacije Verbum Domini pape Benedikta XVI. Ovaj dokument ugledao je svjetlo dana 2010. godine, kao plod 12. redovnoga plenarnog zasjedanja Sinode biskupa održane u Rimu 2008. go- dine na temu »Riječ Božja u životu i poslanju Crkve«. Prvi dan zasjedanja Katoličke biblijske federacije započeo je zajedničkim misnim slavljem pod vodstvom predsjednika Federacije, talijanskog biskupa mons. Vincenza Paglie. U prigodnoj homiliji biskup Paglia posebno je istaknuo 1016 IZVJEŠĆA INFORMATIONS INFORMATIONES potreb

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F