Affordable Access

Odměňování v řízení lidských zdrojů

Authors
Publication Date
Keywords
  • Lidský Kapitál
  • Odměny
  • Personální Management

Abstract

Předmětem této diplomové práce je personální činnost zvaná odměňování, která Je jednou z nejdůležitějších, nejstarších a nejzávažnějších personálních aktivit. Cílem této práce je nastínění samotné problematiky odměňování a objasnění všech faktorů a vlivů, které ovlivňují vytváření objektivního, funkčního a motivujícího mzdového systému.Dřívější chápání systematického systému odměňování nemá mnoho společného s dnešním moderním pojetím. Na rozdíl od původního systému, ve kterém je kladen velký důraz na samotný systém odměňování, nástroje hodnocení práce, vyrovnanost tarifních soustav nebo měření výkonu, se dnes do popředí dostávají koncepce flexibilních mzdových systémů, založené na neustálém porovnávání aktuálním mzdové situace s plánovanou představou odměňování. Tato "ideální" představa o mzdách a platech je odvozena z cílů a zásad mzdové politiky, která by měla být pro organizaci nástrojem, který spolupůsobí a ovlivňuje trh práce. Organizace se již nesnaží používat systémy odměňování jako pouhé nástroje spravedlivé odměny, ale zařazují je do své základní strategie. Moderně řízené podniky si uvědomují důležitost odměňování, které jim napomáhá vytvářet konkurenční výhody na trhu, získávat a udržovat si kvalifikovanou pracovní sílu, dosahovat vyšší produktivity a kvality, jinak řečeno formovat a rozvíjet pracovní sílu, která je schopna realizovat podnikové cíle.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.