Affordable Access

Tarsus şer’iyye sicillerine göre Mersin Kenti’nin kuruluş öyküsü

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Yerel Tarih
  • Türkiye

Abstract

Mersin kenti bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iç ve dıs ticaretmerkezlerinden birisidir. Kent bu özelligini eskiçaglarda kazanmıs fakat ortaçagdan itibaren,bir yerlesim ve ekonomik merkez olma özelligini kaybetmistir.Mersin kentinin adına yeniden rastlamamız, XIX. yüzyıl baslarına kadar mümkünolmamaktadır. Bu tarihlerden itibarense önce seyahatnameler, ardından da devlete aitkayıtlarda Mersin adı tekrar karsımıza çıkmaktadır. Mersin'in, tarihi bakımından, en önemliözelligi, tarihsel bir süreklilik göstermemesidir. Eskiçaglarla, XIX. yüzyıl arasında Mersinkenti diye bir yer yoktur. Yeniden ortaya çıkısının tam olarak öyküsü bilinmemektedir.Mersin kentinin yeniden bir yerlesim kimligi kazanmasındaki en önemli faktör, iskele veburadan yapılan ticarettir. Geleneksel Tarsus İskelesi'nin islevini yitirmesi, Mersin'in yenidenkimlik kazanmasındaki en önemli etkendir. İskelenin olusmasıyla birlikte, yerlesim artmıs,ticari ve resmi kurumlar olusmus ve paralelinde kent idari bir statüye kavusmustur. Mersin'deidari yapının çok hızlı gelismesi ve 1864'te kaza, 1888'de sancak olması, diger kentlerdeesine rastlanmayacak bir olusumdur ve kentin önemini anlatması bakımından da dikkatçekicidir.Bu kadar hızlı büyüyen kente ait birincil kaynak olan ser'iyye sicilleri maalesefkayıptır. O yüzden Mersin tarihinin ilk dönemlerini açıklamak için Tarsus Ser'iyyeSicilleri'nden yararlanılarak kent tarihi açıklanmaya çalısılmıstır.Anahtar Sözcükler: Mersin, Mersin İskelesi, Tarsus Ser'iyye Sicilleri, Ticaret.--------ABSTRACTESTABLISHMENT STORY OF MERSIN CITY ACCORDING TOTARSUS KADI REGISTERSMersin city is one of the most important import and export centers of TurkishRepublic. The city gained this speciality from the ancient times but it lost speciality of thesettlement and the economical center from the beginning of the middle age.We hadn't met the city called Mersin till the beginning of XIX. century. Fromthese times we first met the city Mersin in the books of travels then at the state records.In historical way the most important speciality of Mersin is it's not ownerhistorical continuality. Between the ancient times and XIX. century there didn't use to be thecity Mersin. The story of its againist establishment isn't known exactly. The most importantfactor of its regaining of settlement was port and the trade via this port. The loss of function oftraditional Tarsus Port was the most important effect of Mersin's regeining of its idendity.After the foundation of the port the settlement had been increased, commercial and officalfoundations had been occured and by the result of this the city gained administrative statue.Mersin became “kaza” in 1864 and “sancak” in 1888 and the rapid administrativedevelopment of Mersin is rare in other cities and it shows the important of the city.Unfortunately, kadi registers which was the first source of the rapidly growingcity had been lost. For that reason to know the first period of Mersin's history has been triedbe explained by using Tarsus Kadi Registers.Key Words: Mersin, Port of Mersin, Tarsus Kadi Registers, Trade

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F