Affordable Access

Податкова політика зарубіжних країн в посткризовий період

Authors
Publisher
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • податкова політика
  • зарубіжні країни в посткризовий період
  • податкова політика зарубіжних країн

Abstract

УДК 339.94.22(113) ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Козулін В.В. Науковий керівник: Галуцьких Н.А., к.е.н., доц. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна В статті проаналізована податкова політика зарубіжних країн в посткризовий період, інструменти, за допомогою яких вона реалізується та її вплив на подальший розвиток економік цих країн. Ключові слова: податкова політика, фіскальне регулювання економіки, антикризове стимулювання, податкові надходження. Актуальність теми дослідження. Виходячи із природи економічних криз, головною метою антикризових перетворень й одночасно умовою стійкого розвитку економіки є регулювання процесів змін елементів і взаємозв'язків економічної системи в напрямку забезпечення їхньої синхронізації й збалансованості. Провідна роль у рішенні цього завдання приділяється державному регулюванню. В руках держави зосереджені діючі важелі впливу на процеси, що протікають в економічній системі й за її межами. Сучасна фінансово-економічна криза висуває на передній план проблему доцільності та глибини антикризового податкового регулювання в рамках коригування національної податкової політики. Податкова політика – один із багатьох, але найважливіших важелів втручання держави в соціально-економічні процеси. Це є наслідком постійно зростаючої ролі держави в економіці та суспільному житті, що постійно потребують певних фінансових ресурсів. У розвинутих країнах світу рівень перерозподілу ВВП через податки є дуже суттєвим, а тому податкові інструменти здійснюють значний вплив на економічний розвиток як окремого ринкового агента, так і держави в цілому. Мета роботи – на підставі дослідження податкової політики зарубіжних країн проаналізувати шляхи фіскального регулювання економіки в посткризовий період. Податкова політика держави як сукупність правових, економічних і організаційних заходів держави у сфері оподаткування визначається ступенем впливу держави на соціально-економічні про

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F