Affordable Access

Problem evropske suradnje, evropske sigurnosti i Jugoslavija

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BOZICA BLAGOVIC PROBLEM EVROPSKE SURADNJE, EVROPSKE SIGURNOSTI I JUGOSLAVIJA .. Mada donekle poseban, problem evropske sigurnosti integralni je dio šireg spleta objektivnih pretpostavki i realnih mogućnosti evropskog jedinstva u cjelini, te nužno barem djelomično zahvaća i ta pitanja. Dosegnuti stupanj kulturne, ekonomske i političke kohezije evropskih društava neminovna je, naime, polazna osnova za dogovor o evropskoj sigurnosti, kao što bi zamišljeni sistem evropske sigurnosti bio stabilan okvir nastavka procesa njihove sve punije integracije. I Politička logika interesa velikih sila, konstituiranje blokova, NATO- -pakta i Varšavskog ugovora, hladnoratovsko proširivanje jaza među njima, izolacija tržišnih prostora i daljnja ekspanzija njihovih interesa - dijele evropske države na zapadnu i istočnu sferu i pretvaraju ih u više i man je afirmirane satelite vodećih među njima. Uzajamno poštova- n je dogovora o podijeljenim prostorima utjecaja na tom području između SAD i SSSR-a velikim dijelom dodjeljuje Evropi ulogu blokovskog me- đuprostora , preko kojeg se i dalje međusobno konfrontiraju . Bitka za prestiž, hegemoniju i predominaciju među silama vodi se na tlu Azije, Afrike i Latinske Amerike i stoga je u Evropi prijeko potrebno održati status quo s jasno perfektuiranim granicama dometa njihovih političkih, vojnih i ekonomskih moći. »Harmoniju« sve veće n apetosti, koja se manifestira desetgodišnjim hladnoratovskim razdobljem, uskoro počinju narušavati: Kina s više no očiglednim pretenzijama na ulogu treće svjetske velesile; pojava niza malih i srednjih novooslobođenih zemalja povezanih ekonomskom, poli- tičkom i kulturnom nerazvijenošću i traženjem vlastite društveno-poli- tičke orijentacije; narušavanje monolitnosti obaju blokova zahtjevima zemalja članica za njihov ravnopravniji tretman; brzi ekonomski i vojni progres SSSR-a koji rezultira izjednačavanjem snaga velikih, a za Evro- pu i posebno značajna, postepeno sazrela kretanja u krugu samih evrop-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F