Affordable Access

PREŠEREN IN KOSESKI – PRIMERJAVA KANONIČNEGA POLOŽAJA IN RECEPCIJSKE ZAHTEVNOSTI NJUNE POEZIJE

Authors
Publisher
Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb); [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Zoran Božič 89 Izvorni znanstveni rad UDC 821.163.6-1.09 UDC 821.163.3-1.09 PREŠEREN IN KOSESKI – PRIMERJAVA KANONIČNEGA POLOŽAJA IN RECEPCIJSKE ZAHTEVNOSTI NJUNE POEZIJE Zoran Božič Univerza v Novi Gorici, Slovenija Keywords: Prešeren, Koseski, canon, reception, empirical study. Summary: Jovan V. Koseski and France Prešeren were poets to whom literary history attributes undisputed merits for the development of Slovenian national conscience - to the former in the mid 19th century, and to the latter from the 1860s to today. The difference is mainly in the view of the artistic value of their poetry, as Slovenian literary history attributes to Prešeren the status of a top-level European poet, while it denies any significant aesthetic dimensions of the poetry of Koseski. An empirical study among Slovenian secondary school students showed that Prešeren's poems are more difficult to understand than Koseski's poems, mainly due to the many abstract metaphors. Namely, almost half of the surveyed participants attributed greater artistic value to XVI. glosa by Koseski than to Prešeren's Glosa. Uvod Raziskovanje kanonskih in recepcijskih značilnosti poezije Franceta Prešerna je pokazalo, da je Prešeren še dandanašnji visoko cenjen slovenski romantični pesnik, čeprav empirične raziskave dokazujejo veliko recepcijsko zahtevnost njegovih osrednjih pesmi (Božič, 2007). Zato so za obravnavo teh pesmi v srednji šoli potrebne didaktične prilagoditve, med katerimi se je kot najustreznejša pokazala prozifikacija (Božič, 2008b). Tudi primerjava s poezijo Jožefa Žemlje in Simona Jenka izpričuje, da Prešernove pesmi zaradi arhaičnosti, metaforičnosti in invertiranosti pesniškega jezika povzročajo večje težave pri razumevanju in doživljanju (Božič, 2008a in 2007). Posebej zanimiv literarnovedni izziv predstavlja primerjava Prešernovih pesmi s poezijo Koseskega,1 ki je bil Prešernov sodobnik in na prelomu prve v drugo polovico 19. stoletja celo po

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments