Affordable Access

H. Dalmatin, Rasparava o bitima

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; filozof@ifzg.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

266 Recenzije, prikazi i osvrti, Prilozi 35-36 (1992), str. 261-270 Herman Dalmatin, Rasprava o bitima, latinski tekst uspostavio, hrvatski prijevod izradio, kritički komentar i napomene uz tekst napisao Antun Slavko Kalenić, Pula, 1990 (»Istra kroz stoljeća«, kolo X, knj. 55, 56) U desetom kolu serije Istra kroz stoljeća (knjiga 55 i 56, Pula, 1990) objavljen je spis Hermana Dalmatina Rasprava o bitima u latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu Antuna Slavka Kalenića. Uvodne rasprave napisali su Franjo Šanjek, Antun Slavko Kale- nić, žarko Dadić i Franjo Zenko. Glavni urednik kola je Zvane Črnja, a direktor edicije Aldo Kliman. Izdavač je Čakavski sabor - Pula. U prvom svesku Objavljen je izvorni latinski tekst Hermanove rasprave u kritičkom izdanju i s kritičkim komentarom Slavka Kalenića. Uz izvorni latinski tekst tiskana je biografska rasprava Franje Šanjeka o Hermanu, bibliografija sekundarne literature o Hermanu, koju je sastavio također E Šanjek, te predgovor prevodioca Slavka Kalenića o teškoćama i problemima uspostave latinskog teksta i kritičkog izdanja Hermanove Rasprave o bitima. U drugom svesku, uz hrvatski prijevod Hermanove Rasprave obitima, Objavljene su rasprave žarka Dadića o Hermanu Dalmatinu kao znanstveniku i Franje Zenka o filozofskom aspektu Hermanova djela kao putokaza u tamno porijeklo europske znanosti. Prevodilac Hermanove rasprave Slavko Kalenić napisao je napomene uz tekst u smislu realnog komentara, indeks imena na latinskom i hrvatskom, kao i indeks pojmova, takoder latinski i hrvatski. Značenje Hermana Dalmatina za hrvatsku filozofsku baštinu i hrvatsku kulturnu povijest uopće možemo izložiti i na slijedećem primjeru: Kada je Kruno Krstić 1968. g. na simpoziju »Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti« Hrvatskog filozofskog društva održao predavanje pod naslovom »Počeci filozofije u Hrvatskoj«, onda je on te početke, tj. humanističke mislioce, locirao na kraj 14. odnosno početak 15. st. 'TIlj tekst objavljen je mnogo kasnije

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F