Affordable Access

1201, desembre 23. Definició

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Definició que fan Arnau de Roca, la seva esposa Adalet i el seu fill Ramon a Arnau de Figueres de la meitat que tenien sobre unes dones, dites Adalet i Maria, procedents del mas Benjamí de Figueres, per 20 sous

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments