Affordable Access

Nancy T. Ammerman: Everyday Religion, Observing Modern Religious Lives

Authors
Publisher
Croatian Sociological Society, Institute of Sociology at Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Soc. ekol. Zagreb, Vol. 17 (2008.), No. 4 recenzije i prikazi 411 Nancy T. Ammerman EVERYDAY RELIGION Observing Modern Religious Lives Oxford University Press, Oxford, 2007., 243 str. Knjiga pred nama predstavlja zbornik ra- dova s konferencije održane 2003. godine na Sveučilištu u Bostonu. Osim predgovo- ra (Peter Berger) i uvoda (Nancy Ammer- man), knjiga sadrži tri dijela. Prvi dio na- slovljen je «Izmještena, no ne i izgubljena tradicija» i sastoji se od pet radova: Grace Davie – «Zastupnička religija: Metodo- loški izazov»; Enzo Pace – «Religija kao komunikacija: Promjene katoličanstva u Europi»; Lynn Davidman – «Novi volun- tarizam i slučaj Židova ‘izvan sinagoge’»; Lynn Schofield Clark – «Dvaput izmje- štena religija: Istraživanje uloge medija u religijskom razumijevanju među ‘sekular- nim’ mladima» i Mia Lövheim – «Virtu- alno bez granica? Mladi i ‘pregovaranje’ o tradiciju u kibernetičkom prostoru». Drugi dio, «Religija ‘izvan mjesta’», sadrži četiri rada: Peggy Levitt – «Redefiniranje granica pripadanja: Transnacionalizacija religijskog života»; Ziad Munson – «Kada pogreb nije samo pogreb: Laički smisao svakodnevnih radnji»; Paul Lichterman – «Mjesto na karti: Komuniciranje religijske prisutnosti u građanskom životu» i John P. Bartkowski – «Povezanosti i kontradikcije: Istraživanje složenih veza vjere i obitelji». Treći dio knjige, «Proizvodnja svakodnev- nog religijskog života», također sadrži četiri rada: Kelly Besecke – «Iznad doslovnosti: Refleksivna duhovnost i religijski smisao»; Meredith McGuire – «Utjelovljene prakse: Pregovaranje i otpor»; Courtney G. Ben- der – «Doticanje transcendentnog: Promi- šljanja religijskog iskustva u sociološkom proučavanju religije» i Nancy T. Ammer- man – «Proučavanje svakodnevne religije: Izazovi za budućnost». Kako to piše i na koricama knjige, uredni- ca Ammerman (profesorica sociologije re- ligije na Sveučilištu u Bostonu) uspjela je okupiti različitu i interdisciplinarnu grupu autora koji u svojim radovima

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F