Affordable Access

Nancy T. Ammerman: Everyday Religion, Observing Modern Religious Lives

Authors
Publisher
Croatian Sociological Society, Institute of Sociology at Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Soc. ekol. Zagreb, Vol. 17 (2008.), No. 4 recenzije i prikazi 411 Nancy T. Ammerman EVERYDAY RELIGION Observing Modern Religious Lives Oxford University Press, Oxford, 2007., 243 str. Knjiga pred nama predstavlja zbornik ra- dova s konferencije održane 2003. godine na Sveučilištu u Bostonu. Osim predgovo- ra (Peter Berger) i uvoda (Nancy Ammer- man), knjiga sadrži tri dijela. Prvi dio na- slovljen je «Izmještena, no ne i izgubljena tradicija» i sastoji se od pet radova: Grace Davie – «Zastupnička religija: Metodo- loški izazov»; Enzo Pace – «Religija kao komunikacija: Promjene katoličanstva u Europi»; Lynn Davidman – «Novi volun- tarizam i slučaj Židova ‘izvan sinagoge’»; Lynn Schofield Clark – «Dvaput izmje- štena religija: Istraživanje uloge medija u religijskom razumijevanju među ‘sekular- nim’ mladima» i Mia Lövheim – «Virtu- alno bez granica? Mladi i ‘pregovaranje’ o tradiciju u kibernetičkom prostoru». Drugi dio, «Religija ‘izvan mjesta’», sadrži četiri rada: Peggy Levitt – «Redefiniranje granica pripadanja: Transnacionalizacija religijskog života»; Ziad Munson – «Kada pogreb nije samo pogreb: Laički smisao svakodnevnih radnji»; Paul Lichterman – «Mjesto na karti: Komuniciranje religijske prisutnosti u građanskom životu» i John P. Bartkowski – «Povezanosti i kontradikcije: Istraživanje složenih veza vjere i obitelji». Treći dio knjige, «Proizvodnja svakodnev- nog religijskog života», također sadrži četiri rada: Kelly Besecke – «Iznad doslovnosti: Refleksivna duhovnost i religijski smisao»; Meredith McGuire – «Utjelovljene prakse: Pregovaranje i otpor»; Courtney G. Ben- der – «Doticanje transcendentnog: Promi- šljanja religijskog iskustva u sociološkom proučavanju religije» i Nancy T. Ammer- man – «Proučavanje svakodnevne religije: Izazovi za budućnost». Kako to piše i na koricama knjige, uredni- ca Ammerman (profesorica sociologije re- ligije na Sveučilištu u Bostonu) uspjela je okupiti različitu i interdisciplinarnu grupu autora koji u svojim radovima

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.