Affordable Access

Savjetovanja i priredbe

Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

skupovi:clanak master.qxd.qxd IZVJE[]A SA SKUPOVA 27. skup o prometnim sustavima AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2007 Varaždin / Budimpešta, 14.—18. studenoga 2007. Sekcija za prometne sustave društva KoREMA — Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenje i automatiku održala je svoj 27. skup o prometnim sustavima od 14. do 18. stu- denoga 2007. godine. Radni dio skupa održan je u hotelu Turist u Varaždinu, a zatim je uslijedila stručna ekskurzija u Ma�arsku. Pokrovitelji skupa su bili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstvo mora, turiz- ma, prometa i razvitka RH, Ministarstvo gospo- darstva, rada i poduzetništva RH, Hrvatska gospo- darska komora, Fakultet elektrotehnike i računar- stva Zagreb, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Elektrotehnički fakultet Osijek, Pomorski fakultet Rijeka, Pomorski fakultet Split, Hrvatska akademi- ja znanosti i umjetnosti — Znanstveno vijeće za promet, KONČAR — Elektroindustrija Zagreb, Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ma�arsko znanstveno društvo za promet, Nacio- nalno društvo inženjera i arhitekata Ita- lije (ANIAI), Austrijsko znanstveno društvo za promet te Austrijsko društvo inženjera i arhitekata. Održavanje skupa je sponzorstvom, objavom reklamnih stranica u zborniku radova, organizaci- jom prigodnih izložbi i na druge načine pripomoglo i dvadesetak domaćih i stra- nih tvrtki i ustanova. Skupu je u raznim oblicima sudjelo- vanja prisustvovalo oko 150 stručnjaka raznih struka vezanih uz promet. Inter- disciplinarnost skupa doprinosi boljoj razmjeni iskustava me�u stručnjacima iz različitih područja koja sudjeluju u razvoju, istraživanju, projektiranju, fi- nanciranju, proizvodnji, korištenju i održavanju prometnih sustava i opreme. Službeni jezici skupa bili su hrvatski i engleski. Na skupu su prikazana 42 stručna i znan- stvena rada 74 autora i koautora iz 8 zemalja (Au- strije, Bosne i Hercegovine, Češke, Hrvatske, Ma- kedonije, Ma�arske, Slovenije i Ujedinjenih Arap- skih Emirata). Radovi su bil

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F