Affordable Access

MOILANEN, T.; RAINSTO, S. How to Brand Nations, Cities and Destinations. Nova York: Palgrave McMillan, 2009. ANHOLT, S. Competitive Identity. Nova York: Palgrave McMillan, 2007

Authors
Publisher
Paradigmes: economia productiva i coneixement
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

27 a 31 Biblios NOVA.qxp:núm.2 245paradigmes / número 5 / octubre 2010 anys cinquanta del segle XX. La crida a col·laborar amb la sociologia i la psicologia… Precisament, a la darrera part es fa un balanç de la seva aportació («Economia de la identitat i metodologia econòmica») des d’aquest darrer angle global i s’arriba a unes conclusions sobre la rellevància del tema i –no s’ho deixin– els camins que encara manquen per a avançar en la recerca. TEEMU MOILANEN, SEPPO RAINISTO. How to Brand, Nations, Cities and Destinations. Nova York: Palgrave Macmillan, 2009. SIMON ANHOLT. Competitive Identity. Nova York: Palgrave Macmillan, 2007. Recensió a càrrec d’ALFONS GARCIA Després de les aportacions fundacionals de Phi- llip Kotler a Marketing Places (New York: Free Press, 1993) i a The Marketing of Nations (1997, edició castellana a Paidós), la producció teòrica al voltant del concepte marca de país i els fona- ments del màrqueting aplicat a destinacions geo- gràficament delimitades va caure en una certa atonia fins als primers anys del segle XXI, en els quals ha revifat l’interès editorial i acadèmic per aquests conceptes. Certament, la globalització sembla haver esperonat els incentius per a la competència entre territoris, però ara més abo- cada a la competència en el sector serveis que no pas en el tradicional «Made in...» dels productes físics associats a l’activitat industrial. Els dos volums que ressenyem són una mostra d’aquesta literatura renovada. Tots dos tenen una sistemàtica expositiva comple- tament diferent que beu, però, d’un argumentari comú. El text de Moilanen i Rainisto entra més en la categoria de manual pràctic, en el qual es des- envolupen les tècniques concretes per a l’establi- ment d’una marca de país i els procediments necessaris per a la gestió del seu màrqueting. L’o- bra de Simon Anholt, per contra, s’adscriu més a la categoria de monografia, en què s’aborden diverses reflexions de naturalesa teoricopràctica al voltant de la configuració d’una «ident

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments