Affordable Access

OKRUGLI STOL "Folklor i usmena komunikacija" (Zagreb 22.11.1983)

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sastanak je otvorila dr Dunja Rihtman-Auguštin. Nakon pozdravnih riječi spomenula je da su radovi o folkloru i usmenoj komunikaciji objavljeni dvaput: na svjetskim jezicima i na hrvatskom književnom jeziku, prvo kao izvanredni svezak »Narodne umjetnosti« (1981), a zatim i kao redovan broj (»Narodna umjetnost« 19). Tim je brojem zaokružen jedan period istraživačkog i znan­ stvenog rada Zavoda za istraživanje folklora i diskusija o njemu zamišljena je kao radna proslava 35. godiš­ njice Zavoda. Riječ je zatim uzeo dr Milivoj Solar. Milivoj Solar Drugarice i drugovi, moram reći: meni j e čast da govor im o o v o m zbor­ niku. Odmah ću reći kako moje područje bavljenja nije izravno ono koje ću zbog kratkoće nazvati folkloristikom. Mislim da priređivači nisu ni očekivali da ja mogu dati meritornu ocjenu sve ove građe. Budući da se ja bavi(m teorijom književnosti i metodologi jom znanosti o književnosti u najširem smislu riječi, i kako su neki problemi iz moje uže struke također sadržani ili postali aktualni unutar folkloristike, mogu ipak dati nekakvo svoje viđenje proble­ matike u o v o m svesku i možda bi ono , nadam se, moglo biti — upravo zato što govorim »izvana« — i za vas koji se time izravno bavite, od nekog interesa. Prije svega, moram reći nekoliko lijepih riječi o ovoj knjizi, i to ne samo kurtoaznih. Svezak je specifičan po tome što postavlja pitanje: izravna usmena SS n a r o d n a umjetnost 21 (1984) kronika (35—50) umjetnička komunikacija kao osnovni kriterij za poimanje folklora — da ili ne? Svi članci u ovom svesku jesu različiti odgovori na to pitanje. Mislim da je pitanje dobro postavljeno, da pogađa jedno od središnjih zanimanja suvreme­ nog proučavanja onog što se različito zove, što svi znamo što je, ali ne znamo točno imenovati — da li j e narodna umjetnost, da li je to folklor, da li je to usmena književnost itd. Možda upravo zbog toga što je pitanje dobro postav­ ljeno, i čitav niz odgovora dobri su odgovori . Naravno, ti odgovori koji put z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments