Affordable Access

La premsa a Manresa durant el periode 1808 a 1814

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Coberta 104.10_Coberta Tardor 04 Aquest article és un resum del treball “La premsa manresana durant la guerra napoleònica 1808-1814” que s’espera que properament pugui veure la llum de manera completa, on s’analitzen les diferents publicacions periòdiques que es van editar a Manresa durant aquest període i també on es clarifica la situació d’alguna pretesa publicació que no va arribar a existir. Visió de conjunt El Pare Raimon Ferrer escriu en la seva obra “Barcelo- na Cautiva”1 que “...Manresa, la electrizadora Manresa, no para un solo momento, por no degenerar del alto concep- to que en primeros del pasado junio se grangeó, de di- fundir por la Provincia el entusiasmo nacional a favor del Rey, de la Religión y de la Patria. Considerar que su dé- bil voz no será oída en tiempos de tanto ruido militar, y así se vale del papel para comunicar rápidamente sus sen- timientos, sus deseos, sus alegrías y sus penas. Al inten- to en 22 de junio empezó a publicar un Diario, para elec- trizar la Provincia con noticias y exhortos, y con patrióti- cas Proclamas, que reimprime de Valencia, Alicante, Za- ragoza, Mallorca, Gerona y Vich. Estos papeles, al llegar a los Pueblos de la Provincia, junto con las cargas de car- tuchos y pólvora, que incesantemente se fabrica en sus molinos (que por desgracia son los únicos del Principado) excita, aviva i enciende la llama del patriotismo.”. Aquest “Diario” era el “Diario de Manresa” que es va començar a editar-se el dimecres dia 22 de juny de 1808. El diari seguia les pautes que el “Diario de Barcelona” havia marcat, ja feia setze anys, quan va aparèixer amb un format de quart i 4 pàgines en els números ordinaris i que podien arribar fins a les vuit pàgines en funció de la llargària dels continguts. Malgrat que el primer número del diari sortís el dime- cres 22 de juny de 1808, la publicació del diari es deu- ria forjar anteriorment. La data del 2 de juny va marcar una fita en la determinació de molts manresans i, molt possiblement, que en aquella da

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F