Affordable Access

Authors
Publisher
AAU - Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Publication Date
Keywords
  • Recreation
  • Nationalparker
  • BæRedygtighed
  • Visuelle Data
  • National Parks
  • Sustainability
  • Visual Data

Abstract

Dette projekt omhandler, hvordan der kan opnås en bæredygtig balance mellem rekreation og landskabsbeskyttelse. Der tages udgangspunkt i den sydøstengelske natio-nalpark New Forest National Park. Gennem en teorianalyse vurderes, hvilke teoretiske effekter rekreation har på land-skabet, og hvilken landskabsmosaik, der udgør et bæredygtigt landskab. På en eksplorativ feltstudietur til national-parken har jeg indsamlet primære visuelle data og sekundære litterære data. I analysen suppleres disse data med satellitfotos af nationalparken. Ud fra analysen vurderes det, at der bl.a. pga. 1000 års stabilitet af landskabet i øje-blikket er opnået en bæredygtig balance mellem rekreation og det beskyttede land-skab. For fortsat at kunne kalde denne balance for bæredygtig anbefales det dog herfra, at der udarbejdes planer for nationalparken med en længere tidshorisont end de 5 år, der gør sig gældende i øjeblikket.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments