Affordable Access

"Herregud, har jag ett barn?" : En grupp föräldrar berättar om hur de har hanterat att få ett mycket för tidigt fött barn

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för psykologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hantering
  • Föräldraskap
  • Kris
  • Neonatalvård
  • Prematuritet
  • Stöd
  • Fenomenologisk-Hermeneutisk Metod
  • Social Sciences

Abstract

Att få barn betraktas som en stor omställning. Men när barnet kommer tidigare än beräknat, prematurt, kan det också betraktas som en kris. Studiens syfte var att fördjupa förståelsen för hur en grupp föräldrar hanterat att få ett barn fött före graviditetsvecka 33, under tiden barnet vistats på neonatalavdelning. Femton föräldrar berättade om sina upplevelser i en halvstrukturerad intervju. Intervjuerna tolkades med hjälp av en fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod. Analysen belyste nio viktiga temata: att reagera med chock, att finna sig i situationen, att sätta barnet i första hand, att söka svar, att upprätthålla det normala, att ge och ta emot stöd, att ha en positiv inställning, att bejaka sina känslor och att erövra föräldrarollen. Den övergripande förståelsen sammanfattades i följande formulering: att hantera genom att försöka undkomma, stanna kvar i och/eller försöka förändra situationen. Resultaten visade också att dessa hanteringsstrategier uttrycks på mycket olika sätt, vilket understryker vikten av ett fortsatt individualiserat stöd till föräldrarna.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments