Affordable Access

Jaarverslag 2011

Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Where innovation starts Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Postadres Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. (040) 247 91 11 www.tue.nl Jaarverslag 2011Jaa rv er sl ag 20 11 Te ch ni sc he U ni ve rs ite it Ei nd ho ve n 4892 TUE] Omslag Jaarverslag 2011_wt_Opmaak 1 15-05-12 08:56 Pagina 1 In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de gerealiseerde financiële resultaten in het jaar 2011. Het verslag is onderdeel van de besturingscyclus van de universiteit. Om de circa acht jaar legt de TU/e een langetermijnvisie neer in een strategisch plan. Dit wordt vertaald in een doorlopend strategisch programma, waarvan de belangrijkste tussentijdse doelen en mijlpalen worden vastgelegd in opvolgende instellingsplannen (telkens voor vier jaar) en bestuurlijke agenda’s (voor één jaar). De financiële vertaling vindt plaats in jaarlijkse begrotingen. Leidraad voor het beleid in 2011 vormden de Bestuurlijke Agenda 2011, de Begroting 2011 en het in januari 2011 gepresenteerde Strategisch Plan TU/e 2020. In 2011 bestond de TU/e 55 jaar. Ter ere van dit jubileum werden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder een plechtige Diesviering, een stadsconcert, een musical en een galafeest. De feestelijkheden werden enigszins overschaduwd door de bezuinigingsmaatregelen die de TU/e in dit jaar moest doorvoeren. Ook de komende jaren zullen in financieel opzicht niet gemakkelijk zijn. Het jaar 2011 stond verder in het teken van het in januari gepresenteerde ‘Strategisch Plan TU/e 2020’. De uitvoering van dit plan is voortvarend ter hand genomen. Er is met name hard gewerkt aan de hervorming van de bacheloropleidingen, de inrichting van de Graduate School en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven in Strategic Areas rond grote maatschappelijke uitdagingen op de gebieden Energy, Health en Smart Mobility. In 2011 nam de overheid ee

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F