Affordable Access

Neki problemi suvremenog radničkog pokreta Italije

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MEĐUNARODNI ODNOSI Neki problemi suvremenog radničkog pokreta Italije Nada S. Jaman Problematika suvr emenog talijanskog radničkog p okreta sa njegovim metodama borbe, njegovim stremljenjima, uspjesima i neuspjesima pred- stavlja veliko područje za istraživanje. Naročito kada su poslije e konomskog »bumac talijanske privrede i kasnije nepovoljne ekonomske konjun- kture uočene na širokom frontu tendencije skre- tanja u lijevo kojima je glavni impuls dao rad- nički pokret. l Unutar političkog spektra n alije postoje četiri radničke partije i to: Ko- munistička partija Italije, Socijalistička partija Italije, Socijal-demokratska partija Italije i Socijalistička partija proleterskog jedinstva Italije. Pod utjecajem jedne ili više navedenih partija djeluje niz drugih razli- čitih organizacija, posebno sindikata. Veći dio t alijanske radničke klase nalazi se okupljen o tim partijama i organizacijama, dok jedan dio radničke klase čini efektive drugih političkih partija i organizacija. Cinjenica da postoje četiri radničke partije koje sve imaju zajedničku klasnu bazu osim Socijal-demokratske partije, i koje u glav- nom slično formuliraj u svoje ciljeve: spremnost da ostvare napredna strem- ljenja radničke klase, sama po sebi je veoma interesantna i navodi nas da d u- blje zađemo o zbivanja talija.nskog radničkog pokreta, da ga sagledamo što šire, rasvjetljavajući, koliko je to moguće, neke od važnih fakt~ra koji su naročito o posljednjih n ekoliko godina bili povod da se kretanja tog radničkog pokreta s naročitom pažnjom prat-e u cijelom svijetu. Napori za ostvarivanje preduvjeta ta lijanskog puta u socijalizam u centro su pažnje i od velikog značaja za ci jeli suvremeni međunarodni radnički pokret. Unutar radničkog pokreta Italije postoji objektivno rasuđivanje o snazi talijanskog kapitalizma, odnosno n jegovih vanjskih saveznika. Upravo zbog t~ga moramo se diviti entuzijazmu članova talijanskih radničkih partija, njihovim metodama rada, postavljanju i rješavanju sv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F