Affordable Access

Neki problemi suvremenog radničkog pokreta Italije

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

MEĐUNARODNI ODNOSI Neki problemi suvremenog radničkog pokreta Italije Nada S. Jaman Problematika suvr emenog talijanskog radničkog p okreta sa njegovim metodama borbe, njegovim stremljenjima, uspjesima i neuspjesima pred- stavlja veliko područje za istraživanje. Naročito kada su poslije e konomskog »bumac talijanske privrede i kasnije nepovoljne ekonomske konjun- kture uočene na širokom frontu tendencije skre- tanja u lijevo kojima je glavni impuls dao rad- nički pokret. l Unutar političkog spektra n alije postoje četiri radničke partije i to: Ko- munistička partija Italije, Socijalistička partija Italije, Socijal-demokratska partija Italije i Socijalistička partija proleterskog jedinstva Italije. Pod utjecajem jedne ili više navedenih partija djeluje niz drugih razli- čitih organizacija, posebno sindikata. Veći dio t alijanske radničke klase nalazi se okupljen o tim partijama i organizacijama, dok jedan dio radničke klase čini efektive drugih političkih partija i organizacija. Cinjenica da postoje četiri radničke partije koje sve imaju zajedničku klasnu bazu osim Socijal-demokratske partije, i koje u glav- nom slično formuliraj u svoje ciljeve: spremnost da ostvare napredna strem- ljenja radničke klase, sama po sebi je veoma interesantna i navodi nas da d u- blje zađemo o zbivanja talija.nskog radničkog pokreta, da ga sagledamo što šire, rasvjetljavajući, koliko je to moguće, neke od važnih fakt~ra koji su naročito o posljednjih n ekoliko godina bili povod da se kretanja tog radničkog pokreta s naročitom pažnjom prat-e u cijelom svijetu. Napori za ostvarivanje preduvjeta ta lijanskog puta u socijalizam u centro su pažnje i od velikog značaja za ci jeli suvremeni međunarodni radnički pokret. Unutar radničkog pokreta Italije postoji objektivno rasuđivanje o snazi talijanskog kapitalizma, odnosno n jegovih vanjskih saveznika. Upravo zbog t~ga moramo se diviti entuzijazmu članova talijanskih radničkih partija, njihovim metodama rada, postavljanju i rješavanju sv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.