Affordable Access

Membrane-based sample pre-treatment strategies in ultra-trace determination of metal ions in complex matrices

Authors
Publisher
Analytical Chemistry, University of Lund, P.O.Box 124, S-221 00 Lund, Sweden,
Publication Date
Keywords
 • Aas
 • Psa
 • Coupled-Counter Transport
 • Complex Matrix
 • Preconcentration
 • Trace Metal
 • Sample Pre-Treatment
 • Membranes
 • Automation
 • Icp-Ms
 • Analytical Chemistry
 • Analytisk Kemi
 • Chemistry

Abstract

I denna avhandling har olika analytiska provupparbetningsmetoder för bestämning av spårmetaller i komplexa matriser utvecklats och testats. I metod utvecklingen har både porösa och icke-porösa membraner använts för provrening och anrikning före slutanalys med atom absorptions spektrometri (både med flamma och grafitugns tekniken) och stripping voltammetri. De metaller som har bestämts i detta arbete inkluderar Al i model loösningar, Cd, Co, Cu, Ni och Pb i rent och i naturliga vattenlösningar. Pb har ackså bestämts i urinprover av blyexponerade personer och Cr i helblod. Olika masstransport mekanismer för vätske-membran extractionstekniken hat utnyttjats. Genom automatisering och on-line koppling med de olika slutanalysinstrumenten har man kunat man minska både provupparbetningstiden och kontamineringsrisken. Arbete inom provtagningsområde har resulterat i en filtreringsenhet baserad på ett polysulfonmembran. Denna har använts för prover innehållande hög humushalt före provanrikning på en kelatjonbytarekolon.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments