Affordable Access

Testicular Placental Site Trophoblastic Tumor

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

K OK 03.Tomek.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 341 - 345 341 Gerontologija – uža specijalizacija iz javnog zdravstva Gerontology – A Public Health Subspecialty Spomenka Tomek-Roksandić1, Goran Perko1, Mate Ljubičić2, Hrvoje Radašević1, Ana Puljak1, Diana Mihok1, Luka Kovačić3, Zvonko Šošić3 1Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih ljudi 10000 Zagreb, Mirogojska c. 16 2Hrvatski zavod za javno zdravstvo 10000 Zagreb, Rockefellerova 7 3Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 10000 Zagreb, Rockefellerova 4 OSVRTI REPORTS Sažetak Gerontologija kao uža specijalizacija iz specijalizacije javnoga zdravstva sukladna je Programu specijalističkoga i subspecijalističkog usavršavanja po UEMS-u (European Union of Medical Specialists) i EuMaG-u (European Master in Gerontology). Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a u svibnju 2005. godine i Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a prihvatili su predloženi Program subspecijalističkog usavršavanja iz gerontologije. Razrađene su potrebne vještine i umijeća iz područja gerontologije koje specijalist javnoga zdravstva mora sadržajno svladati u 12 mje- seci. U izvedbi programa nužna je primjena interdisciplinarnoga gerontološkog pristupa, uz nužno razumijevanje i poznavanje hrvatske i europske gerontološke doktrine, vještine praktične implementacije gerontološke datoteke, poznavanje gerontolo- ških normi, legislative te mreže i uloge gerontološke institucijske i izvaninstitucijske skrbi u zaštiti zdravlja starijih. Nužno je upoznavanje s praktičnim aspektima vođenja Registra praćenja i proučavanja zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba po županijama/regijama Hrvatske i Grada Zagreba, Registra za Alzheimerovu bolest, Registra hrvatskih stogodišnjaka, planiranjem Programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije, ulogom Centara za gerontologiju žup

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F