Affordable Access

Pierre Bourdieu–Distinkcija: društvena kritika suđenja

Authors
Publisher
Students club of sociology Diskrepancija
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Diskrepancija 18 251 Pierre Bourdieu – Distinkcija: društvena kritika suđenja Antibarbarus, Zagreb, 2011., 520 str., prevela Jagoda Milinković Leonard Jurić Vjerojatno je bilo neizbježno da prije ili kasnije izdavačka kuća imena poput Antibarbarus negdje u svijetu preuzme na sebe zada- tak izdavanja Bourdieuovog “barbarskog” projekta rezonantnog imena “Distinkcija”. Bourdieuova barbarska transgresija je “uklju- čivanje estetske potrošnje u svijet obične potrošnje”, transgresija koja epistemološki omogućuje govor “znanosti o ukusu i kulturnoj potrošnji”. Za takvu znanost, ukus je “stečena dispozicija za uspo- stavljanje ili označavanje razlika operacijom distinkcije”, dispozi- cija koja se stječe društvenim podrijetlom i stupnjem obrazovanja. Ukus tako postaje oruđe društvenog razvrstavanja koje dosljedno spaja pojedince odgovarajuće količine i strukture ekonomskog i kulturnog kapitala. Metodom ankete Bourdieu utvrđuje jasnu razlučivost ukusa dominantnih i dominiranih klasa kao i razlučivost onih bogatih ekonomskim od onih bogatim kulturnim kapitalom. Područje kulturne potrošnje u ovoj analizi postaje mjesto stalnog izbora distingvirajućih strategija, izbora koji ovisi o društvenim aspiracijama i zadanostima. Tako visoke klase bogate kulturnim kapitalom (npr. sveučilišni profesori) dokazuju svoju premoć afirmacijom do tada nelegitimnih izbora (npr. vesterni, stripovi, grafiti) dok se srednje klase iste strukture kapitala (npr. srednjoš- kolski profesori) drže strogog razlikovanja legitimne i nelegitimne kulture. Ništa esencijalističkog ne ostaje ni u jednom izboru (estet- skom, ali i ljubavnom, političkom, prehrambenom, sportskom...) pa tako filozofija čistog ukusa za koju je ukus prirodan dar, ali dije- lom i cijela filozofska struka (distingvirajuća struka par excellence) bivaju prokazane kao zaštitnice vlastitih specifičnih hijerarhijskih pozicija. Ipak, Bourdieuova analiza je dosljedno lišena moralistič- kih prozivki. Proces “naturalizacije stvarne razlike” ost

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F