Affordable Access

Međunarodna konferencija »Sociology and Interdisciplinarity: Central and South East European Perspectives«, Zadar, 8–10. svibnja 2008.

Authors
Publisher
Institute for Migration and Ethnic Studies
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - MET2008_3.doc SKUPOVI 281 Međunarodna konferencija »Sociology and Interdisciplinarity: Central and South East European Perspectives« Zadar, 8–10. svibnja 2008. U organizaciji Odjela za sociologiju Sve- učilišta u Zadru kao domaćina te pod pokro- viteljstvom Hrvatskoga sociološkog društva i Međunarodnoga sociološkog udruženja (ISA) održana je međunarodna konferencija od 8. do 10. svibnja 2008. pod nazivom Sociology and Interdisciplinarity: Central and South East European Perspectives. Konferencija je okupila izlagatelje iz Au- strije, Belgije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Rumunjske, Slovenije, Španjolske i Velike Britanije. Pozdravne rije- či na otvorenju uputili su Saša Božić, orga- nizator skupa, Inga Tomić-Koludrović, pred- sjednica Hrvatskoga sociološkog društva, i Ronald Pohoryles, predsjednik Akademskog vijeća. R. Pohoryles dao je i uvodne napo- mene o europskim perspektivama sociologi- je i interdisciplinarnosti u izlaganju pod na- slovom »Changing paradigms in a changing world: Social sciences and humanities in transition«. Teme izlaganjâ vezale su se uz položaj in- terdisciplinarnosti unutar sociologije u sred- njoj i jugoistočnoj Europi te njezine impli- kacije na trenutačni status sociologije kao discipline i njezin budući razvoj. Tematske cjeline započinjale su uvodnim predavanji- ma, nakon kojih su u paralelnim sesijama slijedila izlaganja i rasprave, a u stankama poster-prezentacije. Prvoga radnog dana konferencije Vjeran Katunarić otvorio je iz- laganja uvodnim predavanjem »Building so- ciological knowledge within and across dis- ciplinary boundaries«, u kojemu se osvrnuo na historijski razvoj sociologije, rani san so- ciologa o tzv. »čistoj sociologiji« i kasniji nastanak niza specijaliziranih socioloških disciplina. Autor je naveo različite pristupe interdisciplinarnosti u Hrvatskoj te zaključio da vlade nerijetko ostaju nezainteresirane za rezultate znanstvenih istraživanja i njihovu primjenu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F