Affordable Access

Conversa amb Josep Calsamiglia. La filosofia catalana en els anys trenta

Authors
Publisher
Enrahonar: quaderns de filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Enrahonar 28, 1998 163-170 Co La Jord Gera Prese que p ni a l segon Per a « per e Pep C no h de tr i n t e r folis ble i nable si ten t re so basta vam re c o n que e guard cessib No é en Pe en ge comp tany vola, lluita nversa amb Pep Calsamiglia. filosofia catalana en els anys trenta i Guiu rd Vilar ntem una entrevista inèdita amb Josep Maria Calsamiglia (1913-1982) er un cúmul de casualitats no va arribar a ve u re la llum en el seu moment a revista L'Avenç, que la va encarregar originàriament, ni després en una a temptativa a Sa b e r, que va haver de plegar abans de poder publicar-la. aquesta darrera revista els autors van redactar la nota següent: F é rem aquesta entrevista en dues mitges tardes del mes de febrer del 1981 ncàrrec de la revista L ' Ave n ç. El fruit directe d'aquella conversa amb en alsamiglia foren unes quatre hores de cinta magnetofònica en les quals re s i sobrava. Això ens va plantejar d'entrada un problema insoluble a l'hora anscriure la gravació, per tal com vam haver de prescindir de moltes coses essants que ens havia explicat, ja que L ' Ave n ç ens havia fixat un límit de deu d'extensió. Així que vam haver de re c ó r rer al nostre albir, el més opina- discutible dels criteris; el resultat, doncs, de segur que és tant o més opi- que el criteri que empràrem. Tanmateix, pensem que té un gran va l o r im en compte l'escassa obra escrita o transcrita que ens ha llegat aquest mes- cràtic. L'entrevista no arribà a ser publicada, en part perquè ens dugué nt de temps transcriure el text i compondre'l i com a conseqüència no complir el termini que ens havien fixat a L ' Ave n ç, en part també, i ho e i xem dolgudament, per indolència i deixadesa. Però si hi ha cel, segur l Pep hi és i que perdonarà aquest pecat venial d'uns deixebles seus que aran el seu record i el seu mestratge en aquella part de la memòria inac- le a l'oblit. Jordi Guiu i Gerard Vilar (octubre del 1982)». s una exageració dir que la filosofia a Catalunya té un de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F