Affordable Access

Інститут правового захисту інформації в Україні: історія виникнення, становлення та розвитку

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

49 С. Іваницький Науковий керівник – к.і.н., доц. І. Я. Терлюк МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО У ЛЬВОВІ Магдебурзьке міське право (Jus theutonicum magdeburgense) - середньовічне право міст на самоврядування - починає свій відлік від привілеїв 1188 p., які отримало німецьке місто Магдебург. В XIII ст. німці з’явились у Львові. Вони заселили південну частину міста над Полтвою, де і постав новий міський осередок з центром на теперішньому Старому Ринку. За твердженням Д. Зубрицького, вже в 1287 р. у Львові, як і у Володимирі та Луцьку, були війтівства. Лев Данилович наділив згаданим землеволодінням, а отже, німецьке право і німецькі поселенці були в цей час у Львові принаймні de facto. Захопивши Галичину, Казимир III відкриває дорогу широкому напливу німецьких колоністів і протегує розповсюдження німецького права. Відтак Казимир ІІІ надає Львову магдебурзьке право. Власне до цього періоду належить відома грамота Казимира III про надання Львову магдебурзького права (17 червня 1356 р.). Хоч грамотою Казимира III виділяється роль війта, все ж у Львові, як і в більшості міст на той час, формується міська рада, яка з кожним роком посилює свої позиції. Основними магістратськими органами були рада і лава. Функції ради були досить різноманітними: крім посередницької діяльності між загальнодержавними установами та міщанами, вона здійснює поліційний нагляд у місті, роздає міські ґрунти, здає в оренду прибутки і міське майно, встановлює мита, такси на продукти споживання, затверджує всілякі громадянські угоди стосовно майна, вирішує суперечки, які не потребують притягнення до справи свідків, опікується вдовами та сиротами міста, затверджує вибори цехмістрів тощо. Рада не вимагає додаткових привілеїв для міста, але видає обов'язкові для міщан статути. Львівське громадянство міг набути повнолітній чоловік, законно народжений, пристойної поведінки, християнин. Міське право надавалось лише на підставі рекомендаційних листів, які засвідчували походження пошукувача громадянств

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments