Affordable Access

"L'Espill" (1979)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 04 «L'ESPILL» (1979) Joaquim Revert Allò que sempre ha preocupat als conscients defensors d'una cultura i un poble minoritzats ha estat l'assoliment d'unes quotes vàlides de norma- litat en el seu comportament cultural i polític que garantesquen el continu desenvolupament del seu potencial intel·lectual i la seua vitalitat social. Amb aquest designi, s'han encetat i portat endavant molts projectes, tots els quals contribueixen a crear aquesta complicada teranyina d'interrelacions huma- nes que caracteritza un poble com el nostre, que encara es pot reconèixer viu, diferent i soUdari amb d'altres. I si parlem de normalització és perquè es tracta d'una paraula —d'una actitud— decididament vinculada al que comporta el projecte de L'Espill al si del nostre panorama cultural. Així deia el primer editorial: No volem encetar les pàgines de la present revista amb cap programa concret d'intencions ni de projectes. L'ESPILL, de moment, només aspi- ra a ser vehicle i plataforma d'uns esforços culturals que, per l'origen o per la temàtica, responguen a la realitat viva del País Valencià i que aju- den a potenciar-ne les virtualitats. Amb aquestes paraules eixia a la llum el número primer i doble (1/2) de la revista en la primavera-estiu de 1979. Una pubHcació que naixia de les inquietuds i reflexions d'un pensador com Joan Fuster i dels mitjans que oferia l'editor Eliseu Climent. Eren els temps de forta activitat política de la transició, on es debatia el perfil estatutari que ens havia de governar i el joc de forces polítiques que definiria el posterior mapa ideològic valencià. El marc de llibertats i de drets individuals i públics que més o menys garantia l'entrada en vigèn- cia de la jove constitució, donava, marge al desenvolupament de diferents — 27 — projectes culturals i socials. L'aparició de L'Esp///responia així a una man- cança editorial al nostre àmbit cultural: la reflexió ideològica, la investiga- ció en diverses àrees d'interès general, o l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F