Affordable Access

İdarenin Yargısal Denetimine Yönelik Anayasa Değişiklikleri ve Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi / CONSTITUTIONAL AMENDMENTS REGARDING JUDICIAL CONTROL OF ADMINISTRATION AND JUDICIAL CONTROL OF DISCRETIONARY POWERS

Authors
Publisher
Mülkiye Dergi
Publication Date
Keywords
  • Takdir Yetkisi
  • Yerindelik
  • YargıSal Denetim
  • Anayasa Değişikliği
  • Hukuk Devleti
  • / Power Of Discretion
  • Improper Use Of Discreationary Power
  • Judicial Control Of Administration
  • Constitutional Amendments
  • Rule Of Law

Abstract

Yargı denetimi kavramı ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir. İdari işlem ve eylemlere karşı yargı denetiminin sınırlanması olanağı kaldırılmıştır. 1971, 1982 ve 2010 değişiklikleri ise idarenin yargı denetimini sınırlamaya ve hafifletmeye yönelik kurallar getirmiştir. İlk üç kuralın darbe döneminde çıkarılmış olduğu düşünüldüğünde yargı denetimi kuralını değiştirmek ile darbe dönemi arasında ilinti kurulabilir. Tüm bu sınırlayıcı kural koyma çabalarına karşın idari yargı uygulaması idarenin takdiri yetkisine dayanan işlemleri üzerinde etkili bir denetim geliştirmiştir. The judicial review of administration was regulated by the 1961 Constitution for the first time. This regulation excluded the possibility of judicial control restrictions. The constitutional changes of 1971, 1982 and 2010 designed to limit and mitigate the judicial control of administration. Considering the fact that the first three of these regulations are the products of military coups one can conclude to a correlation between coups d’etats and constitutional changes of judicial control of administration. Despite all these efforts to impose limiting rules administrative jurisdiction develops judicial techniques for effective control of the discretionary power of administration.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.