Affordable Access

Generelt om vilkår og vurdering av visumsaker

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

Jeg vil med denne avhandlingen sette søkelys på hvilke vurderinger som legges til grunn når kompetent myndighet skal fatte et vedtak om visum, og hvilke hensyn som ligger bak visumreglene.Problemstillingen er hva som ligger i begrepet ”innvandringspolitiske hensyn”, og hvordan dette hensynet anvendes i behandlingen av visumsøknader fra forskjellige land.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments