Affordable Access

Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766. (preveo s njemačkog: Ljudevit Fran Ježić)

Authors
Publisher
Philosophy Students Association Faculty of Humanities and Social Sciences at Zagreb University; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Immanuel Kant Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766. Prijevod i popratne bilješke: Ljudevit Fran Ježić 241 Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766.1 Immanuel Kant Prijevod i popratne bilješke: Ljudevit Fran Ježić Svako poučavanje mladeži ima otegotnu okolnost da je učitelj pri- moran da uvidom preduhitri godine, i da – ne čekajući zrelost razuma 1 Tekst je izvorno objavljen u Königsbergu kod Johanna Jacoba Kantera, zatim ga 1800. F. Th. Rink izdaje unutar Sammlung einiger bisher unbekannt gebliebener kleiner Schriften von Immanuel Kant (Königsberg: Friedrich Nicolovius) na str. 56.-70., dok je u izdanju Kraljevske pruske akademije znanosti u Ber- linu otisnut u 2. svesku na str. 303.-313. (Berlin: Georg Reimer, 1912.). Naslov izvornika glasi: M. Immanuel Kants Nachricht von der Ein- richtung seiner Vorlesungen in dem Winterh- albjahre von 1765-1766, a ovdje se u prijevodu daje prva trećina teksta (AA II 303.-308.). Taj se dio teksta ondje izdvaja kao uvod, a ovdje kao zasebna cjelina, u kojoj Kant piše o primjerenu i neprimjerenu načinu poučavanja mladeži u filozofiji, dok u ostatku teksta najavljuje sadržaj svojih predavanja iz metafizike, logike, etike i fizičke geografije. Opis ustroja njegovih tadašnjih predavanja zavrjeđuje pažnju ponajprije u kontekstu raz- voja Kantove misli, a on ovdje nije stavljen u prednji plan. Ipak nije neprimjereno da ukrat- ko navedem kako se načela izložena u preve- denome dijelu teksta odražuju na ustroj nje- govih predavanja opisan u nastavku teksta. U metafizici Kant prvo obrađuje emprijsku psihologiju kao “metafizičku iskustvenu zna- 243 nost o čovjeku” (sic!) i empirijsku zoologiju, i njima pridružuje dio kozmologije koji se bavi materijom, a tek potom prelazi na ontologiju kao “znanost o općim svojstvima svih stvari,” dakle na racionalnu psihologiju, teologiju i kozmologiju. U logici prvo obrađuje

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F