Affordable Access

Karakterisering af udvalgte referencevandløb (NOVANA 2005)

Authors
Publisher
Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Vandløb 2004 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Vandløb 2004 Faglig rapport fra DMU, nr. 554 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Vandløb 2004 Faglig rapport fra DMU, nr. 554 2005 Jens Bøgestrand (red.) Datablad Titel: Vandløb 2004 Undertitel: NOVANA Redaktør: Jens Bøgestrand (red.) Afdeling: Afdeling for Ferskvandsøkologi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 554 Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser© Miljøministeriet URL: http://www.dmu.dk Udgivelsestidspunkt: Oktober 2005 Redaktionen afsluttet: September 2005 Faglig kommentering: Amterne i Danmark Finansiel støtte: Ingen ekstern finansiering. Bedes citeret: Bøgestrand, J. (red.) 2005: Vandløb 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 82 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 554 http://faglige-rapporter.dmu.dk Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Emneord: Vandløb, miljøtilstand, overvågning, NOVA 2003 Layout: Anne-Dorthe Villumsen Tegninger/fotos: Grafisk Værksted, Silkeborg ISBN: 87-7772-891-2 ISSN (elektronisk): 1600-0048 Sideantal: 82 Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU’s hjemmeside http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR554.pdf Supplerende oplysninger: NOVANA er et program for en samlet og systematisk overvågning af både vandig og terrestrisk natur og miljø. NOVANA erstattede 1. januar 2004 det tidligere overvåg- ningsprogram NOVA-2003, som alene omfattede vandmiljøet. Købes hos: Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 70 12 02 11 [email protected] www.frontlinien.dk Indholdsfortegnelse Forord 5 Sammenfatning 7 1 Datagrundlag og databehandling 9 1.1 Om overvågningsprogrammet 9 1.2 Sådan vurderes miljøtilstanden 9 2 Klima og afstrømning 13 2.1 Klima og afstrømning i 2004 13 3 Biologisk vandløbskvalitet 17 3.1 Revision af stationsnettet for 2004 17 3.2 Tilstand og målsætningsopfyldelse i 2004 18 3.3

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.