Affordable Access

Karakterisering af udvalgte referencevandløb (NOVANA 2005)

Authors
Publisher
Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Vandløb 2004 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Vandløb 2004 Faglig rapport fra DMU, nr. 554 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Vandløb 2004 Faglig rapport fra DMU, nr. 554 2005 Jens Bøgestrand (red.) Datablad Titel: Vandløb 2004 Undertitel: NOVANA Redaktør: Jens Bøgestrand (red.) Afdeling: Afdeling for Ferskvandsøkologi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 554 Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser© Miljøministeriet URL: http://www.dmu.dk Udgivelsestidspunkt: Oktober 2005 Redaktionen afsluttet: September 2005 Faglig kommentering: Amterne i Danmark Finansiel støtte: Ingen ekstern finansiering. Bedes citeret: Bøgestrand, J. (red.) 2005: Vandløb 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 82 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 554 http://faglige-rapporter.dmu.dk Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Emneord: Vandløb, miljøtilstand, overvågning, NOVA 2003 Layout: Anne-Dorthe Villumsen Tegninger/fotos: Grafisk Værksted, Silkeborg ISBN: 87-7772-891-2 ISSN (elektronisk): 1600-0048 Sideantal: 82 Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU’s hjemmeside http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR554.pdf Supplerende oplysninger: NOVANA er et program for en samlet og systematisk overvågning af både vandig og terrestrisk natur og miljø. NOVANA erstattede 1. januar 2004 det tidligere overvåg- ningsprogram NOVA-2003, som alene omfattede vandmiljøet. Købes hos: Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 70 12 02 11 [email protected] www.frontlinien.dk Indholdsfortegnelse Forord 5 Sammenfatning 7 1 Datagrundlag og databehandling 9 1.1 Om overvågningsprogrammet 9 1.2 Sådan vurderes miljøtilstanden 9 2 Klima og afstrømning 13 2.1 Klima og afstrømning i 2004 13 3 Biologisk vandløbskvalitet 17 3.1 Revision af stationsnettet for 2004 17 3.2 Tilstand og målsætningsopfyldelse i 2004 18 3.3

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments